Archery Focus

 

Archery Focus article September / October 2012

 

Archery Focus article January / February 2012
Calculating Arrow Speed from Simple Measurements
PDF-fil at 560kB

Archery Focus article November / December 2003
The Very Variable Bow
PDF-fil at 180kB

 

Artikel i Archery Focus
The Very Variable Bow
som 4st bilder ca 450kB

 

 

Skall marknadsföras av

Ide-Teknik

 

Video som visar några av B2002:s inställningsmöjligheter! En AVI-fil på ca 4400kB

Video som visar några av B2002:s inställningsmöjligheter! En Zipad AVI-fil på ca 3000kB

Skriv till bertil@mvvf.net om du har mer information eller ser något felaktigt.

Tillbaka